021-88929242
گروه آموزشی یوبرگ
5ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
تعیین سطح TOEFL & IELTS
مبلغ پرداختی
8,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
5
گروه آموزشی یوبرگ
%60
سمینار آشنایی TOEFL/IELTS
مبلغ پرداختی
0تومان

20,000
شهریه واقعی
%100
تخفیف
24
گروه آموزشی یوبرگ
%100
MATLAB علم و صنعت
مبلغ پرداختی
146,100تومان

487,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
دوره آموزش FPGA
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
194,800تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
7
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%60
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
195,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
آموزش پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
2
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
195,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
آموزش میکرو کنترلر ARM
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%50
دوره آموزش  AVR
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%50
TOEFL علم و صنعت
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
IELTS علم و صنعت
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
IELTS امیر کبیر
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%40
TOEFL امیر کبیر
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%40
آموزش طراحی صفحات وب
مبلغ پرداختی
170,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره java script
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش python
مبلغ پرداختی
351,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%35
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%35
آموزش میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره ی Dsp
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش python
مبلغ پرداختی
448,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%30
تخفیف
4
گروه آموزشی یوبرگ
%30
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
230,000تومان

460,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
230,000تومان

460,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
گروه آموزشی یوبرگ
%50
MATLAB مقدماتی تا پیشرفته
مبلغ پرداختی
348,000تومان

580,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
3
گروه آموزشی یوبرگ
%40