گروه آموزشی یوبرگ
2ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
آموزش پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
85,500تومان

570,000
شهریه واقعی
%35
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%35
آموزش میکرو کنترلر ARM
مبلغ پرداختی
85,500تومان

570,000
شهریه واقعی
%30
تخفیف
3
گروه آموزشی یوبرگ
%30
آموزش میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
78,000تومان

520,000
شهریه واقعی
%30
تخفیف
5
گروه آموزشی یوبرگ
%30
30 ساعت آموزش matlab
مبلغ پرداختی
33,000تومان

275,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
8
گروه آموزشی یوبرگ
%40
پردازش تصویر MATLAB مجازی
مبلغ پرداختی
130,000تومان

260,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
6
آموزش مجازی یوبرگ
%50
شبکه عصبی MATLAB مجازی
مبلغ پرداختی
130,000تومان

260,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
آموزش مجازی یوبرگ
%50
MATLAB به صورت مجازی
مبلغ پرداختی
130,000تومان

260,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
8
آموزش مجازی یوبرگ
%50