021-88929242
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
9ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کارگاههای تخصصی MATLAB
مبلغ پرداختی
35,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%65
تخفیف
9
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%65
آموزش PhotoShop (مقدماتی)
مبلغ پرداختی
108,000تومان

270,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
MATLAB همراه با Simulink
مبلغ پرداختی
195,750تومان

435,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
3
گروه آموزشی یوبرگ
%60
برنامه نویسی Python
مبلغ پرداختی
188,000تومان

470,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
60,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%61
تخفیف
8
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%61
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
16
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
TOEFL علم و صنعت
مبلغ پرداختی
78,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
21
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
IELTS علم و صنعت
مبلغ پرداختی
78,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
دوره آموزش FPGA
مبلغ پرداختی
58,440تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
10
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
آموزش میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
51,000تومان

425,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
58,440تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره ی Dsp
مبلغ پرداختی
72,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
17
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
آموزش نرم افزار هلو
مبلغ پرداختی
22,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%89
تخفیف
2
پویا محاسب کبیر
%89
دوره Altium Designer
مبلغ پرداختی
36,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
180,000تومان

400,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%60
TOEFL صنعتی امیرکبیر
مبلغ پرداختی
90,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%61
تخفیف
2
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%61
IELTS صنعتی امیرکبیر
مبلغ پرداختی
90,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%61
تخفیف
1
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%61
Free Discussionعلم و صنعت
مبلغ پرداختی
24,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%52
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%52