گروه آموزشی یوبرگ
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کارگاه مقاله نویسی ISI
مبلغ پرداختی
60,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%40
کارگاه ? How To Apply
مبلغ پرداختی
60,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%40
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
80,000تومان

160,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
فیلم آموزش MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
فیلم آموزش Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
دوره آنالیز سیگنال EEG
مبلغ پرداختی
50,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%60
سوالات ارشد عمران
مبلغ پرداختی
0تومان


شهریه واقعی
%0
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%0
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50