021-88929242
گروه آموزشی یوبرگ
75ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
تعیین سطح TOEFL & IELTS
مبلغ پرداختی
0تومان

20,000
شهریه واقعی
%100
تخفیف
75
گروه آموزشی یوبرگ
%100
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
230,000تومان

460,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
11
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
195,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
230,000تومان

460,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
6
گروه آموزشی یوبرگ
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
195,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
آموزش PHP5 - MYSQL
مبلغ پرداختی
20,000تومان

400,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
0
جهاد دانشگاهی شریف
%50
مکالمه زبان انگلیسی
مبلغ پرداختی
28,000تومان

280,000
شهریه واقعی
%90
تخفیف
1
سرای محله زرگنده
%90
دوره آموزش FPGA
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
MATLAB علم و صنعت
مبلغ پرداختی
194,800تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
23
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
194,800تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
14
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%60
آموزش زبان فرانسه
مبلغ پرداختی
24,000تومان

240,000
شهریه واقعی
%90
تخفیف
0
سرای محله زرگنده
%90
آموزش پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
2
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%50
آموزش میکرو کنترلر ARM
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%50
دوره آموزش  AVR
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%50
TOEFL علم و صنعت
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
IELTS علم و صنعت
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
IELTS امیر کبیر
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
5
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%40
TOEFL امیر کبیر
مبلغ پرداختی
390,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
9
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%40
آموزش میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
320,000تومان

640,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره ی Dsp
مبلغ پرداختی
270,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50