گروه آموزشی یوبرگ
59ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
مدرک فنی و حرفه ای MATLAB
مبلغ پرداختی
90,000تومان

180,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
59
گروه آموزشی یوبرگ
%50
تعیین سطح TOEFL & IELTS
مبلغ پرداختی
0تومان

20,000
شهریه واقعی
%100
تخفیف
97
گروه آموزشی یوبرگ
%100
TOEFL علم و صنعت
مبلغ پرداختی
65,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
IELTS علم و صنعت
مبلغ پرداختی
65,000تومان

650,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
11,700تومان

390,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
11,700تومان

390,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
MATLAB علم و صنعت
مبلغ پرداختی
14,610تومان

487,000
شهریه واقعی
%65
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%65
دوره آموزش FPGA
مبلغ پرداختی
19,200تومان

640,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
مکالمه زبان انگلیسی
مبلغ پرداختی
21,000تومان

210,000
شهریه واقعی
%90
تخفیف
0
سرای محله داودیه
%90
آموزش زبان فرانسه
مبلغ پرداختی
24,000تومان

240,000
شهریه واقعی
%90
تخفیف
0
سرای محله داودیه
%90
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
14,610تومان

487,000
شهریه واقعی
%65
تخفیف
4
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%65
دوره آموزش python
مبلغ پرداختی
16,200تومان

540,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
آموزش میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
16,200تومان

540,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
19,200تومان

640,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
دوره ی Dsp
مبلغ پرداختی
16,200تومان

540,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
آموزش نرم افزار هلو
مبلغ پرداختی
20,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%90
تخفیف
2
پویا محاسب کبیر
%90