آموزش مجازی یوبرگ
MATLAB Courses
فیلم آموزش MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50