جایگاه بین‌المللی ۱۱ دانشگاه برتر

جایگاه بین‌المللی ۱۱ دانشگاه برتر حوزه علوم زندگی و زمین/دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی وضعیت ۱۱ دانشگاه کشور در رتبه‌ بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین نشان می‌دهد که از لحاظ کمیت تولید علم برتر دانشگاه تهران در جایگاه ۸۴ دنیا قرار دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: همچنین دانشگاه تهران در بخش مشارکت‌های بین دانشگاهی و بین‌المللی نیز با کسب رتبه ۱۰۹ و ۱۶۲ دنیا در صدر دانشگاه‌های کشور و در جایگاه مطلوبی در سطح بین‌الملل قرار گرفته است.

دهقانی اظهار کرد: داده‌های رتبه بندی لایدن تماما از پایگاه استنادی تامسون رویترز وب آو ساینس (آی.اس.آی) استخراج می‌شود، اما فقط مجلات هسته در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفته که شامل ۷۵ درصد از مجلات برتر آی.اس.آی می‌شود. کمیت تولید علم بر اساس ۱ درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر با توجه به تعداد استنادهای دریافتی مدارک یا همان اثرگذاری آن‌ها  انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب مقالات بر حسب تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی و سپس انتخاب می‌شوند.

سپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: حوزه علوم زندگی و زمین ۳۹ رشته مختلف را شامل می‌شود که عمدتا شامل علوم کشاورزی، گیاهی، محیط، رفتار،  زیست شناسی، بوم شناسی، مهندسی محیط، علوم و فناوری تغذیه، شیلات، جنگلداری، زمین شناسی، باغبانی، میکروبیولوژی، کانی شناسی، قارچ شناسی، اقیانوس شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی و منابع آب می‌شود.

وی گفت: دانشگاه لایدن شاخص‌های مختلفی را مورد سنجش قرار می‌دهد که عمده‌ترین آن‌ها شاخص کیفیت یا همان اثرگذاری و همچنین دیپلماسی علمی هستند. از شاخص کیفیت می‌توان با عنوان کمیت تولید علم برتر نیز یاد کرد که در این زمینه دانشگاه لایدن کمیت تولید علم هر دانشگاه را در طبقات یک درصد برتر، ده درصد برتر و پنجاه درصد برتر قرار می‌دهد.

دهقانی افزود: در رتبه‌بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه‌های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و تبریز نیز در دسته ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. این دانشگاه‌ها به ترتیب رتبه‌های ۳۰۶، ۳۲۵، ۳۹۰، ۴۳۲ و ۴۹۵ دنیا را کسب کردند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، شهیدبهشتی، علم و صنعت ایران و اصفهان نیز به ترتیب رتبه‌های ۶۰۳، ۶۱۱، ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۲۴ دنیا را کسب کردند.

رتبه دانشگاه‌های کشور در بین 729 دانشگاه برتر بین‌المللی در حوزه علوم زندگی و زمین در 6 شاخص

دانشگاه

رتبه کمیت تولید علم

رتبه مشارکت در تولید علم

برتر

1 درصد برتر

10 درصد برتر

50 درصد برتر

بین دانشگاهی

بین‌المللی

دانشگاه تهران

84

347

240

135

109

162

دانشگاه تربیت مدرس

306

666

444

362

331

435

دانشگاه شیراز

325

689

584

496

544

550

دانشگاه فردوسی مشهد

390

627

601

477

506

528

دانشگاه صنعتی اصفهان

432

685

593

514

577

534

دانشگاه تبریز

495

603

559

533

555

542

دانشگاه علوم پزشکی تهران

603

498

645

658

570

705

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

611

595

615

638

688

730

دانشگاه شهید بهشتی

714

692

697

747

648

656

دانشگاه علم و صنعت ایران

715

461

671

724

771

743

دانشگاه اصفهان

724

790

790

785

736

713

سرپرست ISC گفت: یک نظام رتبه‌بندی بیش از هر چیز ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌ها است. نگاهی به وضعیت رتبه دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن نشان می‌دهد هر چند نسبت به سال‌های گذشته تعداد دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن افزایش یافته است و هر چند که دانشگاه‌های کشور در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات علمی قرار گرفته‌اند بنحوی که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بیشترین میزان رشد در تولید علم برتر از آن جمهوری اسلامی ایران شده است، اما رتبه دانشگاه‌های کشور در کمیت تولید علم یک درصد، ده درصد و پنجاه درصد برتر پایین‌تر از رتبه کلی تولید علم برتر کشور است که نشان از  نیاز به توجه بیشتر به کیفیت تولیدات علمی کشور دارد. این مساله در خصوص دیپلماسی علمی نیز صادق است.

وی افزود: در حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه علم و صنعت ایران سهم بیشتری از کل تولید علمش در رده کمیت علم برتر ۱ درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر قرار گرفته است. این شاخص یک شاخص نسبی است و نشان می ‌دهد که چه سهمی از کل تولید علم دانشگاه در کدام طبقه قرار گرفته است. حدود ۲ درصد از کل تولید علم دانشگاه علم وصنعت در حوزه علوم زندگی و زمین در زمره تولیدات علمی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است. ۱۰ درصد این تولیدات در زمره مقالات ۱۰ درصد برتر دنیا قرار گرفته است و ۴۴ درصد این تولیدات در زمره مقالات ۵۰ درصد برتر دنیا قرار دارد

دانشگاه

تعداد مقالات یک درصد برتر

سهم علم 1% برتر از کل علم دانشگاه

تعداد مقالات ده درصد برتر

سهم علم 10% برتر از کل علم دانشگاه

تعداد مقالات پنجاه درصد برتر

سهم علم 50% برتر از کل علم دانشگاه

دانشگاه تهران

3

0.3%

57

5.4%

429

41.2%

دانشگاه تربیت مدرس

1

0.2%

26

6%

183

42%

دانشگاه شیراز

1

0.1%

16

3.8%

123

30.1%

دانشگاه فردوسی مشهد

1

0.3%

15

4.4%

131

38.6%

دانشگاه صنعتی اصفهان

1

0.2%

15

5%

117

39.1%

دانشگاه تبریز

1

0.4%

17

6.8%

110

43.7%

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

1%

12

6.8%

67

37.4%

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1

0.6%

14

8.2%

75

43.5%

دانشگاه شهید بهشتی

1

0.5%

9

8%

41

38%

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

1.9%

11

9.7%

47

43.8%

دانشگاه اصفهان

0

0.1%

4

4%

30

28.2%