یوبرگ در رسانه ها

گروه آموزشی یوبرگ در حال رایزنی جهت قرار دادن آگهی های خود در کلیه روزنامه های معتبر کشور می باشد. در این راستا این گروه دست تمامی کسانی را که می توانند در جهت اطلاع رسانی برترین دوره های آموزشی در شاخه های مختلف تحصیلی به دانشجویان سراسر کشور یاری رسانند، به گرمی می فشارد.

به زودی در این صفحه فهرست رسانه های طرف قرارداد با یوبرگ را مشاهده خواهید فرمود.