021-88929242
یوبرگ در رسانه ها

گروه آموزشی یوبرگ در حال رایزنی جهت قرار دادن آگهی های خود در کلیه روزنامه های معتبر کشور می باشد. در این راستا این گروه دست تمامی کسانی را که می توانند در جهت اطلاع رسانی برترین دوره های آموزشی در شاخه های مختلف تحصیلی به دانشجویان سراسر کشور یاری رسانند، به گرمی می فشارد.

به زودی در این صفحه فهرست رسانه های طرف قرارداد با یوبرگ را مشاهده خواهید فرمود.