درباره یوبرگ

یوبرگ  از سال 1392 فعالیت خود را در حوزه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی آموزشگاه های تراز اول به صورت اینترنتی اغاز نموده است.

بنیان گزاران آن اساتید و فرهیختگان تعدادی از دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور می باشند که با استفاده از روش های نوین تبلیغاتی و انعقاد قرار داد با دانشکده و دانشگاه های ذیصلاح کشور، دانشجویان و متقاضیان شرکت در دوره های معتبر آموزشی را به آموزشگاههای تراز اول و برتر کشور معرفی می نمایند.

 توجه داشته باشید ، یوبرگ اولین سایت تخفیف آموزشی در ایران و تنها برند ثبت شده می باشد و با هیچ سایت تخفیف آموزشی دیگر و یا با عنوان سایت دیگری فعالیت ندارد.